W 2022 roku konwent odbywa się w dniach od 8 do 14 sierpnia!
Rejestrację zamykamy 24 lipca!

Rejestracja

Jakkolwiek pergamin z formularzem zawiera już datę tegorocznego konwentu, to jednak próby napisania na nim czegokolwiek skutkują spaleniem pióra oraz pojawieniem się napisu “niestety, już za późno, rejestracja była otwarta do 24 lipca”.